K ČEMU JE POJIŠTĚNÍ OBČANSKÉ ODPOVĚDNOSTI A PROČ JE LEPŠÍ HO MÍT SJEDNANÉ?

 

Pojištění odpovědnosti za škodu, pojistka na blbost nebo také pojištění občanské odpovědnosti. Za chyby se platí a právě proto je dobré na to být připraven. Zavadíte o něco v obchodě a rozbijete to. Vaše děti při fotbale někomu v zápalu hry rozbijí okno na domě nebo autě. Lyžujete, ale při nepovedeném sjezdu nechtěně někomu ublížíte na zdraví. Vytopíte souseda. Ta horší zprava je, že veškeré škody, ať už na zdraví, majetku či životě musíte uhradit. Ta lepší potom, že vše vám může pokrýt právě toto pojištění odpovědnosti.

 

 

De facto je pojištění občanské odpovědnosti velmi podobné povinnému ručení, které je, jak z názvu vyplývá, ze zákona povinné. Pojištění občanské odpovědnosti nebo jak mu často familiárně říkáme „pojištění na blbost“ je sice dobrovolné, ale plní ten samý účel. Pokryje škodu, kterou způsobíte třetím osobám.

 

PROČ MÍT POJIŠTĚNÍ OBČANSKÉ ODPOVĚDNOSTI?

 • rozsah pojištění odpovědnosti je velmi široký
 • nekryje pouze vás, ale celou vaši rodinu a domácnost
 • uhradíte pomocí ní většinu škod na majetku, zdraví a životě třetích osob

 

NA CO JE TŘEBA SI DÁVAT POZOR PŘI SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI?

 • vlastní majetek a zdraví ->> z této pojistky nelze krýt škody na vlastním majetku a zdraví
 • limity pojištění ->> každá pojišťovna kryje škody do jiné výše, je dobré se zajímat do jaké … do jednoho, deseti, třiceti nebo padesáti milionů?
 • výluky z pojištění ->> výluky z pojištění jsou situace, které vám pojištění odpovědnosti nepokryje … většinou se jedná o:
  • újmy způsobené osobám blízkým ->> rodinní příslušnici, spolubydlící, zaměstnanecký vztah
  • vypůjčené věci
  • svépomocné stavební práce
  • myslivost ->> pes či zbraň při výkonu myslivosti

 

Při sjednávání pojistky je tedy dobré myslet i na tyto věci a pojistku si pořádně prostudovat. Nezapomeňte se také se svým poradcem poradit, co je pro vás důležité ve vaší pojistce mít a jaké jsou jeho možnosti. Makléři a makléřské společnosti, s kterými spolupracujeme, mají k dispozici naše srovnávače-sjednávače.cz. Mají tedy možnost vám vytvořit tu nejlepší pojistku pro vás a vaše potřeby.